به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۲

گزارش "ال‌مانیتور" از

توافق‌های ایران با ١+٥
بیست و چهار ساعت پس از پایان مذاکرات دو روزه ژنو، منابع خبری بین المللی اقدام به انتشار بخش‌هائی از محتوای پیشنهادهای جدید ایران به ١+٥ و واکنش غربی‌ها با این پیشنهادات پرداخته‌اند.

به دنبال گزارش پایگاه اطلاعاتی اسرائیلی "دبکا"، اکنون "ال‌مانیتور" مدعی است به بخش‌هائی از توافق‌های صورت گرفته در ژنو دست یافته است.
سامانه خبری "تابناک"، نزدیک به محافل سیاسی در ایران، در شماره امروز خود نوشته‌های "ال‌مانیتور" را بازتاب داده است.
به نوشته "ال‌مانیتور"، پیشنهاد ایران مواردی از جمله تعلیق غنی سازی ٢٠ درصدی، وعده تبدیل ذخایر ٢٠ درصدی به میله‌های سوخت و دست کشیدن از اورانیوم مصرف شده در راکتور آب سنگینی که قرار است در اراک تکمیل شود را دربر می گیرد.

"ال‌مانیتور" می گوید: این اطلاعات را از منابع ایرانی دریافت داشته است. این سامانه خبری می‌افزاید که اطلاعات منبع کنونی در گذشته نیز اصالت خود را ثابت کرده است.
در مورد راکتور آب سنگین اراک، "ال‌مانیتور" به نقل از منبع ایرانی خود می نویسد: در این مورد گفته شده است که سوخت مصرف شده در این راکتور حاوی پلوتونیوم خواهد بود که می توان با آن بمب هسته‌ای ساخت؛ این توافق شبیه به توافقی خواهد بود که اکنون ایران با روسیه دارد و سوخت مصرف شده در نیروگاه بوشهر را به این کشور باز می گرداند.
در گزارش "ال‌مانیتور" گفته شده است که نظارت کامل برتأسیسات غنی سازی در "فردو"، به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل خواهد شد و مذاکرات بر سر محدود کردن میزان تولید، در تأسیسات هسته‌ای نطنر.

تصویب پروتکل الحاقی پیمان عدم اشاعه امکان بازرسی‌های سرزده را فراهم خواهد کرد.
به گزارش "ال‌مانیتور"، طرف مقابل ایران به سؤالات "ال‌مانیتور" درمورد جزئیات ادعایی در مورد پیشنهاد ایران پاسخی نداده اند و قول خود در مورد محرمانه نگاه داشتن مذاکرات در این مرحله حساس را یادآور شده اند.
رادیو فرانسه