به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۲

طنز تصویری!!

با نمایان شدن ساق پای نیکی کریمی
 اسلام از دست رفت! 

طنز تصویری!! 

لطفاً پوشش اسلامی رعایت گردد!

بعد از برهنگی گلشیفته فراهانی این بار نوبت به ساق پای نیکی کریمی رسیده است!