به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۶

مرضیه ـ گناه بوسه


آهنگساز: زنده یاد جواد لشگری (آهنگساز، موسیقی‌دان و نوازندهٔ ویولن،
مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران
و از همکاران اصلی برنامه گلها)

گناه بوسه

تو شبی غوغا کردی، نگهی گیرا کردی
به نگاهی ناگهان بردی ز سر هوشم
ز هوس چون پروانه که بسوزد مستانه
بنهادم در آن شب به لبت چون ساغر لب
که می نوشین جامی نوشم
که ببوسم لب هایت، بنهم جان در پایت
که دگر چِشم از هستی پوشم
گناه بوسه

آهنگساز: جواد لشگری (آهنگساز، موسیقی‌دان و نوازندهٔ ویولن، مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران
و از همکاران اصلی برنامه گلها)

گناه بوسه
چه کنم ز غمی که دهد بر بادم
چه کنم که دمی نروی از یادم
چه کنم که از این دل رسوای من
شده عشق و بلا همه دنیای من
به آتشم هر شب چو لاله ی رویت
شبی سیه دارم چو شام گیسویت

تو شبی غوغا کردی، نگهی گیرا کردی
به نگاهی ناگهان بردی ز سر هوشم
ز هوس چون پروانه که بسوزد مستانه
بنهادم در آن شب به لبت چون ساغر لب
که می نوشین جامی نوشم
که ببوسم لب هایت، بنهم جان در پایت
که دگر چِشم از هستی پوشم


بِگرِفتم بوسه ای چون زان دو لب گلناری
با قهر از هم گسستی رشته ی مهر و یاری
از این درد جان سوزم
سیه چون شب شد روزم
بماندم من در این شب غم تنها
تو رفتی چون برقی که جهد شب ها

چه کنم ز غمی که دهد بر بادم
چه کنم که دمی نروی از یادم
چه کنم که از این دل رسوای من
شده عشق و بلا همه دنیای من
به آتشم هر شب چو لاله ی رویت
شبی سیه دارم چو شام گیسویت