به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۶

پیشنهاد جبهه ملی ایران به ملت شرافتمند وحق شناس ایران

 ۲۹ اردیبهشت، سالروز تولد مصدق را « روز استقلال و آزادی » نام بگذاریم
یکصد و سی و پنج سال قبل در روز  ۲۹ اردیبهشت ماه سال  ۱۲۶۱ خورشیدی در محله سنگلج تهران در خانواده میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین شاه و ملک تاج خانم نجم السلطنه نوه عباس میرزا، فرزندی پای به عرصه وجود نهاد که بعدها نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای جهان سوم، اثر گذار گردید. او اسطوره جاویدان تاریخ ایران دکتر محمد مصدق بود.

مصدق در جوانی از مبارزان انقلاب مشروطیت در این سرزمین بود و پس از آن هم پیام رسان آن انقلاب آزادیخواهانه برای نسل های بعدی گردید. او اولین ایرانی است که به دریافت درجه دکترای حقوق نائل شده است. اوچند دوره نماینده مجلس شورای ملی، چند بار استاندار و در چند کابینه وزیر شد و بالاخره بر مسند نخست وزیری دولت ملی ایران تکیه زد. از او در تمام مقامات و مناصبی که به عهده گرفت چیزی جز صداقت و درستی و پاک دستی دیده نشد.
او هرگز اجازه نداد که در حوزه  مدیریتش ناپاکی و نادرستی و سوء استفاده از اموال مردم روی دهد. او با تمام وجود به آزادی های سیاسی واجتماعی وعقیدتی باور داشت. و آزادی را سر منشاء اعتلا و تمام پیشرفت های کشور می دانست و به جهت همین نگرش بود که به ایجاد تشکل ها و احزاب  و آزادی آن ها و آزادی مطبوعات  و آزادی انتخابات توجه تام و تمامی داشت.

 در راستای همین طرز تفکر بود که در آبانماه  ۱۳۲۸ سازمان جبهه ملی ایران را بنیان نهاد  و با تشکیل دادن همین سازمان بود که موفق شد همراه چند تن از هم فکرانش به مجلس شانزدهم راه یافته و قانون ملی شدن نفت را به تصویب برساند و پس از آن بود که او برای به اجرا در آوردن آن قانون ،  مسئولیت نخست وزیری را پذیرفت .

مصدق به استقلال کشور عمیقا باورمند بود و قصد او از ملی کردن نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران وانگلیس، صرفنظر از استیفای حقوق مادی ملت ایران، کوتاه کردن دست استعمار انگلیس ودخالت های ناروای آن دولت در کلیه شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران بود . شرح افکار واندیشه های مصدق و خدمات ارزشمندش به ایران، در طول بیش از هفتاد سال زندگی سیاسی، نیاز به نوشتن نه یک کتاب بلکه  کتاب ها دارد و واضح است که در این یاد آوری مختصر به مناسبت سالروز تولدش نمی گنجد .
جبهه ملی ایران ، خانه سیاسی دکتر محمد مصدق به ملت شرافتمند وحق شناس ایران پیشنهاد میکند که به پاس احترام و تجلیل از آن بزرگ مرد تاریخ ، روز  ۲۹ اردیبهشت سالروز تولد مصدق را  « روز استقلال و آزادی » نامیده و در تقویم های ملی به همین نام ثبت نمایند .   
                                   
تهران جبهه ملی ایران  

بیست ونهم اردیبهشت  ۱۳۹۶