به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۶

حسن روحانی در تهران می ماند و ابراهیم رئیسی به مشهد باز می گردد

روحانی رئیس جمهور ماند!
رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران
نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد:  

  ۴۱ میلیون نفر رای دادند و حسن روحانی با ۲۳ میلیون و پانصد هزار نفر به عنوان رئیس جمهور دوازدهم انتخاب شد.
ابراهیم رئیسی ۱۵ میلیون و هفتصدهزار رای آورد ...

به گزارش خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۴۱ میلیون نفر در پای صندوق های رای حاضر شدند، نتایج نهایی شمارش انتخابات ریاست جمهوری را به شرح زیر اعلام کرد:

مجموع آرای ماخوذه: ۴۱۲۲۰۱٣۱
۱-حسن روحانی: ۲٣۵۴۹۶۱۶ (۵۷ درصد از کل آرای ماخوذه)
۲-سیدابراهیم رئیسی: ۱۵۷٨۶۴۴۹ (٣٨.۵ درصد از کل آرای ماخوذه)                  
٣-مصطفی میرسلیم: ۴۷٨۲۱۵
۴-مصطفی هاشمی طبا: ۲۱۵۴۵۰