به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۶

تکذیب مهندس عباس امیر انتظام

هیچگونه موضعگیری خاصی نسبت به انتخابات ندارم (پیام صوتی عباس امیرانتظام)

مهندس عباس امیر انتظام در نوشته ای که در فیس بوک منتشر شد، در باره بیانیه ای که اخیرا با امضای ایشان و آقایان دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی و آقای حسین شاه حسینی انتشار یافته است توضیحی مبنی بر اینکه ایشان “هیچگونه موضعگیری خاصی نسبت به انتخابات ندارند” منتشر ساخت.

تذکر  اینکه بیانیه مزبور آنطور که ایشان در توضیح خود نوشته اند نظر شخصی منتشر کنندگان آن بوده و از طرف تشکیلات جبهه ملی ایران نبوده است زیرا مقامات امنیتی در هفته گذشته از برگذاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای بررسی انتخابات و اعلام موضع تشکیلات ممانعت نمودند.

سایت ملیون ایران


پیام صوتی عباس امیرانتظام درباره انتخابات و تکذیب حمایت از حسن روحانی