به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۶

رئیسی در مصلای تهران:

گذشته‌ ما را همه می‌دانند!
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ ما که گذشته‌مان را همه می‌دانند...

ابراهیم رئیسی در جمع هوادارانش در مصلای تهران اظهار کرد:
در حکومت مهدوی دو اصل مهم وجود دارد یکی رعایت اخلاق و دیگری کارآمدی.
باید مردم ببینند و حس کنند آنچه باید در زندگی آنان تحقق عینی و عملی پیدا کند، انجام می شود.

به گزارش ایسنا، رییسی تصریح کرد: مشکل از آنجایی شروع می‌شود که افرادی برای حل مشکلات کشور، از قبیل تحریم یا سایر مسائل، کلید کار را در خارج از مرزها جستجو کردید اما کلید باز شدن قفل مشکلات، حضور مردم است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌
ما که گذشته‌مان را همه می‌دانند، گذشته ما حمایت از حقوق مردم است، گذشته ما گذشته دورکردن سایه تروریسم از این کشور است، اما آقایان شما چرا یادتان رفته که بیست سال سابقه امنیتی داشته‌اید اما امروز وقتی لب به سخن می گشایید، منافع ملی و مصالح کشور را نادیده می گیرید؟

رییسی تاکید کرد: حرکت بدون برنامه مثل حرکت کشتی بی‌ناخداست، پس نیروهای کارآمد باید اقدام و عمل را به مردم نشان دهند تا مردم ببیند و حس کنند که عملکرد دولتمردان در زندگی آنها تحقق عینی داشته باشد.

ایسنا