به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۶

تصویر برژینسکی در سال ۱۹۷۷

 مغز متفکر آمریکا در زمان انقلاب ایران
برژینسکی، مشاور امنیت ملی، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا و سایرس ونس وزیر امور خارجه در هواپیما.