به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۶

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی:

از هیچ تهدیدی نمی‌ترسم

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای فرزندش در توییتر نوشت: از هیچ تهدیدی نمی‌ترسم، صدای دخترم هستم تا وقتی جان دارم

در همین حال تعدادی از کاربران توییتر نیز در حمایت از آتنا دائمی اطلاع رسانی می‌کنند.


خانم دائمی در اعتراض به احکام صادره برای خواهرانش دست به اعتصاب غذا زده است.


به گفته خانواده وضع جسمانی وی نامناسب است و مسئولان زندان از انتقال خانم دائمی به بیمارستان جلوگیری کردند.