به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۸

دوستت دارم، سالار عقیلی

ای شهر پس چرا ظالم که می شود
من دوستش دارم
من دوستش دارم
من دوستش دارم

دوستت دارم، سالار عقیلی 
متن آهنگ دوست دارم از سالار عقیلی

آزارم میدهد راهی که میروی


با این همه ولی ظالم که می شوی


من دوستت دارم


من دوستت دارم


من دوستت دارم


سرگردان می کند رویای تو مرا


می پرسم از خودم با این همه چرا


من دوستت دارم


من دوستت دارم


من دوستت دارم


ای سرزمین من در دست های تو


بی سرزمین مکن این خسته را مرو


آرام می شوم در آرزوی تو


می آورد مرا این ره به سوی تو


قدری اگر مرا طاقت بیاوری


از اشتباه من یک بار بگذری


می بینی از خودت دیوانه تر منم


مجنون تو یکی ست ان یک نفر منم


دردا که نیست او تا بشنود مرا


فریاد فریاد فریاد می زنم


ای شهر پس چرا ظالم که می شود


من دوستش دارم


من دوستش دارممن دوستش دارم