به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۸

«دکتر حسین موسویان» : «برای رهایی از بحران‌ها راهی جز تحقق جمهوری دموکراتیک نداریم.

پیام «دکتر حسین موسویان» رئیس شورای مرکزی جبهه ملّی ایران، به همایش سالانه اتحاد جمهوری‌خواهان ایران:
در انقلاب ایران گرچه سلطنت برچیده شد، اما نظام سلطنت به شکل دیگری ادامه پیدا کرد.

ما هیچ‌گاه یک جمهوری متعارف که با رأی مردم در حاکمیت قرار بگیرد، پیدا نکردیم.


کشور ما دچار بحران‌های عدیده شده، به‌ویژه بحران امنیتی که تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند.

برای رهایی از بحران‌ها راهی جز آزادی و حاکمیت ملّی نداریم.

حاکمیت ملّی که مبتنی بر رأی آزاد و مستقیم ملّت ایران باشد. همان جمهوری دموکراتیک یا جمهوری تؤام با موازین دموکراتیک.