به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۸

عکس روز، تی شرتی با عبارت "دختر آبی" بر تن بازیکنان تیم استقلال

تی شرتی با عبارت "دختر آبی" بر تن بازیکنان تیم استقلال