به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۸

آقایان شرمنده! شیر و خورشید ما را یا درست وسط پرچم بگذارید یا کلا آن را بردارید!؛ ف. م. سخن

بعد از اعتراض ما به این که چرا در لوگوی «شورای گذار از ج.ا.»، پرچم ایران، بدون شیر و خورشید نقش شده، آقایان، راه حلی به ذهن شان رسیده که نه سیخ ایران بسوزد نه کباب ملیت ها و خلق ها و اتنیک ها! لذا بر داشته اند سایه ای و هاله ای از شیر و خورشید محترم ما را از پشت پرده ی سفیدی که روی پرچم افتاده ترسیم کرده اند که هم شیر و خورشید را داشته باشند، هم دل خلق های اتنیکی را شاد کرده باشند.
زهی وقاحت و بی حیایی!

توهین و حذف شیر و خورشید را توسط ملاهای ضد ایران دیده بودیم. زشتی و سخافت نشانه ی خرچنگ را در میانه ی پرچم مان تحمل کرده بودیم. حالا این شیر رنگ پریده ی روح شکل را کجای دل مان بگذاریم؟

با این راهی که در پیش گرفته اید معلوم است که سیاست ورزی تان به کجاها ختم خواهد شد. فقط یک چیز را بدانید:
اگر زورمان به حکومت نکبت اسلامی نمی رسد، و کاری برای برداشتن خرچنگ منحوس از وسط پرچم میهن مان نمی توانیم بکنیم، زورمان برای نشان دادن بدکاری های شما سیاسیون شرمنده از شیر و خورشید می رسد و لحظه ای در نشان دادن قدم هایی که بر خلاف جهت مصالح کشورمان بر می دارید تردید نخواهیم کرد.

خبرنامه گویا