به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۸

شعار داماشی ها برای سحر دختر آبی، فیلم

دختر آبی ایران! شده اسم تو جاویدان
هواداران تیم داماش نیز در مسابقه‌ای در برابر تیم مس کرمان که در ورزشگاه «سردار جنگل» رشت برگذار شد، به یاد «دختر آبی» سرود خواندند.

هواداران داماش در این سرود می‌خواندند: 
«همه عالم بدونند؛ همه‌مون عین هم هستیم؛ مرد و زن فرقی نداره؛ عاشقای فوتبال هستیم؛ دختر آبی ایران! شده اسم تو جاویدان؛ خالیه سکوی فوتبال؛ از زنان پاک ایران».