به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۸

شورای مدیریت گذار بدون شیر و خورشید احترام و ارزش ندارد‎

یک تشکل سیاسی جدید به نام "شورای مدیریت گذار" ـ برای "گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی" و "گذار به دموکراسی در ایران" اعلام موجودیت کرده و فعالیت رسمی خود را در روزهای هفتم و هشتم مهر (۲۸ و ۲۹ سپتامبر) طی مراسمی در "امپریال کالج لندن" آغاز خواهد کرد.

در اطلاعیه‌ای که این تشکل درباره آغاز رسمی فعالیت خود منتشر کرده، آمده است: «شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گروی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند.»

اما این چگونه شورایی است که از ابتدا به پرچم ملی‌ ایرانیان بی‌ احترامی کرده و ادعای استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دارد؟

این شورا نیز به مانندِ بقیه که پرچمِ واقعی‌ ایرانیان را نادیده گرفتند ـ به زودی فراموش می‌‌شود، نظام ضحاکی اسلامی در ایران فقط با شورشِ بزرگِ مردمِ ایران قابل سرنگونی است و نه این بازی‌های مسخره و بی‌ معنی‌.

بالاترین