به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۸

عکس روز، مچ‌بند آبی فوتبالیست باشگاه کلن-آلمان

 به یاد دختر آبی
«برای آزادی، گوناگونی و آزادی جنسیتی در فوتبال ایران و هر کجا.»