به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۸

کاریکاتور خودسوزی سحر خدایاری دختر آبی