به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۸

مرگ همسر مصدق، دکترمحمد مصدق وجهان پهلوان غلامرضا تختی

به روایت اسماعیل وفا یغمائی (ویدئو)
مرگ همسر مصدق، مصدق و تختی از دقیقه ۱۰ تا ۵۶  

مرگ همسر مصدق، دکترمحمد مصدق وجهان پهلوان غلامرضا تختی
(از دقیقه ۱۰ تا ۵۶ ــ تلویزیون میهن)