به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۸

زنده باد سیستم پادشاهی انتخابی بعد از دوره مدیریت شده ی گذار از جمهوری اسلامی!؛ ف. م. سخن

«پادشاهی انتخابی»
ماجرای شورای مدیریت گذار به رهبری... ببخشید به دبیر کل ی مهندس سید حسن شریعتمداری، هنوز کار خود را شروع نکرده، ابعاد جالب توجهی به خود گرفته و امروز در گفت و گوی احمد رافت و کیهان لندن -که خیلی به این شورا علاقه نشان می دهد-، با مهندس، ایشان، یعنی جناب مهندس، سیستم جدیدی را در عالم سیاست معرفی کردند به نام «پادشاهی انتخابی» و نمونه ی «مالزی» را مثال زدند!

البته این جانب، که در میان اساتید علوم سیاسی مانند جناب مهندس عددی به شمار نمی روم و چند واحد سیاسی گذرانده و چند ده کتابی در زمینه ی سیاست خوانده ام و هنوز غوره می باشم، چیزی به نام پادشاهی انتخابی نشنیده بودم و ابتدا فکر کردم نظر مهندس به قبایل گولا گولا ی آمازون و ایگلو نشینان قطب و سرخپوستان مظلوم امریکاست ولی وقتی دیدم ایشان کشور مالزی را مثال می زنند، گفتم یک نگاهی به کتاب ها بیندازم ببینم این مالزیایی های ناقلا چنین سیستم خوبی داشتند از ما قایم می کردند و ما را گرفتار دو نظام «جمهوری، فقط» و «پادشاهی، فقط» کرده بودند یا چه....

با ورق زدن کتاب ها دیدم مهندس، احتمالا خواسته ما را سرِ کار بگذارد و یک نوع شادمانی و هوشنگ ابتهاج در ما ایجاد نماید چون دیدیم چند تا خاندان در مالزی هستند که بهشان خانواده ی پادشاهان می گویند و پادشاه را مردم انتخاب نمی کنند بل برای این که میان این خانواده ها دعوا نشود و مثل ما ایرانی ها توو سر و کله ی هم نکوبند این ها آمده اند با خودشان قرار گذاشته اند که از میان خودشان به طور دوره ای یکی بیاید بشود پادشاه، بقیه در زمان پادشاهی او بروند حال و حول شان را بکنند.

البته این ایده ی قشنگی ست که با کمی اعوجاج توسط مهندس، بیان شده و می توان با ترکیب شیمیاییِ خاندان پهلوی و خاندان قاجار و با کمی تساهل خاندان رییس جمهور آتی -که خودش می دونه کی رو میگم-، و دست در دست دادن این شخص با رضا پهلوی و بابک میرزای قاجار، ایران را از معضلِ «کدوم سیستم بهتره؟» رهایی بخشید.

من پیشنهاد می کنم دوستان مدیریت کننده ی گذار، که مواظب خواهند بود گذار کنندگان محترم، پای شان را کج نگذارند و راه اشتباه طی ننمایند، از سیستم های پادشاهی گولا گولا در آمازون و روش مدیریتی قبایل آپاچی و شایان، الگویی چیزی بردارند شاید جنگ میان جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان ما هم به پایان برسد و ما فرصت کنیم برویم سراغ جمهوری اسلامی و آن را روانه زباله دان تاریخ نماییم!

به حول و قوه ی الهی!

منبع: خبرنامه گویا