به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۸

عکس قدیمی نخست وزیر کانادا با صورت سیاه جنجالی شد

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا با لباس یکی از شخصیت های داستانی والت دیزنی و با صورت تیره