به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۵، ۱۳۹۸

اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

اندوه و تسلیت
در سوگ احمد خلیل الله مقدم
با کمال تأثر باخبر شدیم که احمد خلیل الله مقدم، از اعضای دیرین حزب ایران و جبهه ملی ایران و یکی از یاران وفادار دکتر شاپور بختیار روز دوشنبه یکم مهرماه چشم از جهان فروبست.

احمد خلیل الله مقدم که از اغاز جوانی به جرگه یاران حزب ایران پیوسته بود و به همین مناسبت و با اعتقاد و عشق به دکتر مصدق در جبهه ملی ایران، و پس از ۲۸ مرداد در نهضت مقاومت ملی به مبارزه پرداخت، پس از دینی شدن نظام حکومت و قبضه ی قدرت سیاسی به دست کاست سران دینی به شاپور بختیار پیوست و در حد توان خود با وی همکاری کرد.
خلیل الله مقدم، که در طول مبارزات خود همواره با نشریات حزب ایران و جبهه ملی ایران همکاری کرده بود، نوشته های متعددی نیز درباره ی تاریخ نهضت ملی ایران از خود باقی گذاشته است.
ما  ضمن همدردی با خانواده ی محترم احمد خلیل الله مقدم در سوگ یکی از یاران آزادیخواه و ایراندوست خود، این ضایعه را به آنان، به یاران حزب ایران، جبهه ملی ایران و ملت ایران تسلیت می گوییم.
پنجشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸
نهضت مقاومت ملی ایران