به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی مهندس علی بکایی

 در باره ی تسلیت گروهی از ایرانیان تبعیدی 

به مناسبت درگذشت ایرج پزشکزاد

 دوستی  به جمع آوری امضاء اقدام نموده، و نامه و متنی فرستاده تا " ایرانیان تبعیدی سیاسی به مناسبت درگذشت ایرج پزشک زاد " آن را امضاء نمایند. 

در جواب  تقاضای او نوشته ی زیر را برایش فرستادم. 

با سلام و درود فراوان خدمت دوست عزیز نیما،

میدانم ، مطلع هستی که من از اعضای قدیمی نهضت مقاومت ملی ایران هستم و همچنین همانطور که آگاه هستی وابستگی‌ام به جبهه ملی ایران از دوران قدیم و طی پنجاه و سه سال گذشته در خارج از ایران همچنان خدشه ناپذیرادامه دارد.

جمع آوری امضاء در زیر متن تسلیت نامه‌ها در خارج ازکشور، در این چهل سالی که گذشته، توسط هموطنان مهاجر سیاسی - ملی که متاسفانه بسیاری از آنها وابستگی تشکیلاتی در گروهی یا حزبی را ندارند، بویژه آنهایی که خود را طرفدار آزادی و دمکراسی و پیرو دکتر مصدق و جبهه ملیِ آن بزرگمرد می دانند و به نوعی وظیفه "انسانی و اخلاقی" خود را بخوبی انجام میدهند، قابل تقدیر میباشد!

اما در این دورانی که ملت ایران، همچنان زیر ستم و ظلم آخوندها و طرفدارانشان دست و پا می زند و این جانیان ضد ایرانی جامعه را با سرعت بسوی انحطاط فرهنگی و اخلاقی می برند، آیا تنها این کافی است که گاه گذاری به مناسبت درگذشت یاری از یاران ملی که از میانمان می رود تنها به عزاداری نشست؟ 

آیا زمان آن نرسیده، آنهائی که درد وطن دارند، از این بی سامانی تشکیلاتی و نگرانی که دارند، از خود شهامتی نشان دهند واز یارانی مانند شادروانان: ایرج پزشکزاد، مهندس حمید ذوالنور، گیتی کاوه، دکتر برومند، دکتر صدریه، دکتر بختیار و دهها زنان و مردانی که از میان ما در نهضت مقاومت ملی ایران و از یاران دکتر مصدق و بختیار در نهضت ملی ایران بودند و رفتند، بیاموزند و برای پرکردن جای آنها دست یاری به دست دوستان خود در سازمان نهضت بدهند، تا آنچه که مصدق بزرک و شاپور بختیار و دیگر یاران برای این ملت زجرکشیده، که چشم درانتظارهستند، آرزو داشتند، هرچه سریعتر برای نجات میهن عزیزمان وارد عمل شوند. 

شخصیت گرانمایه میهنمان، ایرج پزشکزاد، که چند کتاب او را با همکاری دوستان به چاپ رساندیم، همچنین سفرهای مکرر وی به کلن برای حضور و شرکت در جلسات سیاسی و دیدارها با ایشان در مراسم ششم آگوست در پاریس، بهره مندیِ سیاسی و فرهنگی از سخنرانی آقای پزشکزاد برای من هرگز فراموش نخواهد شد.

بلافاصله بعد از دریافت خبر درگذشت ایرج پزشکزاد، نهضت مقاومت ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن برشمردن آثار ادبی و سیاسی وی و فعالیت‌های ارزشمند و گسترده او در کنار شاپور بختیار و ادامه فعالیتها با همبستگانش در نهضت مقاومت ملی ایران طی سالهای متمادی بعد از قتل بنیانگذار و رهبر نهضت، با ابراز همدردی با فرزند برومند او، آقای بهمن پزشکزاد، یاد یار باوفا و ارجمند خود را گرامی داشت. 

بدرود

علی بکایی

03.02.2022