به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۳۰، ۱۴۰۰

کشف برج لاکچری ظریف در ساحل خزر در آستانه نرمش قهرمانانه خامنه ای در وین!!!


کشف برج لاکچری ظریف