به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۲، ۱۴۰۰

به یاد مونا حیدری

تلاش کنیم تا به همگان بفهمانیم که هیچ مردی مالک هیچ زنی نیست 
مونا فقط ۱۷ سال سن داشت / او در اهواز سر بریده شد 
او مادر یک کودک سه ساله بود