به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۶، ۱۴۰۰

انتشار دو ویدیوی رسواگرانه از دو تحلیلگر معروف سیاسی:منصور فرهنگ و احمد سلامتیان!!!


احمد سلامتیان۱۳۵۷ 
 دو ویدیوی رسواگرانه