به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۹، ۱۴۰۰

اعتراضات سراسری معلمان:

رئیسی قالیباف این آخرین پیام است؛ جنبش فرهنگیان آماده قیام است