به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۸، ۱۴۰۰

عبدالحسین روح‌الامینی، پدری ارزشی که در روز پدر دست در خون پسر شست!!!


پدری که دست در خون پسر شست