به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

بهروز سورن:
زندانی در زندان بزرگتر بنام اینترانت
بر طبق جدید ترین اخبار منتشر شده در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران, طرح اینترنت ملی یا اینترانت کشوری بطور  کامل از شهریور ۱٣۹۱ آغاز به کار خواهد کرد. این طرح بخشا در سال گذشته در میان ادارات و نهادهای جمهوری اسلامی راه اندازی شده بود. با تکمیل و راه اندازی آن جمهوری اسلامی امکان دسترسی آزاد و آنلاین شهروندان به اینترنت جهانی را محدود تر از گذشته خواهد کرد.   ادامه مطلب