به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۱

سیاست "دوگانه" غرب موجه است!
آزاده سپهری

خیلی ها دولت های غربی را به تزویر و ریا متهم می کنند و به آنها خرده می گیرند که چرا در سیاست خارجی شان معیارهای یکسان ندارند و با هر کشوری به شیوه ای متفاوت برخورد می کنند. به عنوان مثال هم معمولا به عربستان سعودی اشاره می کنند که چرا غرب فلان کشور را تحریم می کند و یا تحت فشار قرار می دهد، ولی به عربستان سعودی که خیلی بدتر هم هست، کاری ندارد! با اینکه فکر می کنم این نوع انتقادها بیجا نیستند، ولی بر این باورم که چنین نگاهی غیرواقعی ست و از عدم درک مسائل و مشکلات دنیا ناشی می شود. 
به غیر از یکسری کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره، مردم همه ی کشورهای دیگر در وضعیتی فاجعه آمیز به سر می برند- از آفریقا و آسیا گرفته تا آمریکای مرکزی و جنوبی. از نظر عملی اصلا ممکن نیست که تعداد کمی از کشورها بتوانند همه کشورهای دیگر را به خاطر نقض حقوق بشر که در قوانین شان نهادی شده، تحت فشار جدی قرار دهند. بر فرض که غرب تصمیم بگیرد همه کشورهای دیگر را مورد فشار قرار دهد، تحریم کند، روابط دیپلماتیکش را با آنان قطع کند و غیره، در آن صورت خودش به طور حتم در انزوای کامل قرار خواهد گرفت و هیچگونه شانسی برای بقا نخواهد داشت. بنابراین غرب فقط می تواند در شرایطی ویژه، به کشورهایی خاص فشار وارد کند.

من منکر این نیستم که غرب هم دارای نقائصی ست و گاه به راه اشتباه می رود. ولی این یک واقعیت است که به غیر از کشورهای غربی هیچ کشور دیگری برای ترویج دمکراسی و حقوق بشر تلاش نمی کند. این تلاش شاید از نظر خیلی ها ناکافی و سطحی باشد، ولی سوال اینجاست که کدام کشور دیگری را سراغ دارید که حتی در حرف مدافع دمکراسی، آزادی و حقوق بشر باشد و حداقل در ظاهر اینطور نشان دهد که حقوق انسان ها، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، برایش مهم است؟!

وبلاگ آزاده سپهری
http://www.azadeh-sepehri.blogspot.de/