به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۱

سرود ‌ای ایران در آذربایجان شمالی

قابل توجه تجزیه طلبان!
درباکو پایتخت "آران" تا کنون چندین بار سرود "ای ایران" اجرا شده است.
 دو کنسرت آنرا در دو ویدئو زیر می بینید.


سرود ‌ای ایران در آذربایجان شمالی


سرود ای ایران در باکو با صدای زویا ثابت