به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۱

گزارش تلويزيون "دنيا" در سايه سرنيزه!
عينک يک خانم راز "مصاحبه با مردم" در سوريه را فاش کرد
در يک مصاحبه که تلويزيون ماهواره اى "دنيا" وابسته به دولت سوريه پخش کرد، زنى که پشت فرمان ماشينش نشسته بود از "آرامش اوضاع"، "شکست توطئه ى دشمنان" و "پايان شورش آشوبگران" سخن گفت. اما تصويرى که در عينک او منعکس شده بود چيز ديگرى را نشان داد.
واقعيت موجودى که در تصوير انعکاس يافته بر شيشه هاى عينک ديده شد، با سخنى که خانم مصاحبه شونده در آن حال و هوا مى گفت انطباق و همخوانى نداشته است. در صحنه اى که عينک منعکس کرده است، عده اى نظامى يا شبه نظامى دولتى کنارهم ايستاده ديده شدند و معلوم شد که وضعيت آنقدرها هم امن و آرام نيست و اين خانم آزادانه حرف نمى زند.
بدين سان راز "مصاحبه ى آزاد با مردم در خيابانها" بر همگان مکشوف شد و ارزش گزارش تلويزيون "دنيا" را به شدت پايين آورد.
اين نخستين بار نيست که رژيم دمشق و تلويزيونهاى همصدا با آن تصاويرى از مردم نشان مى دهند که در آن از خاتمه يافتن اعتراضات سخن گفته مى شود. حتى بعضى از مصاحبه شوندگان کار توپ و تانکهاى دولتى و کشتارهاى ارتش سوريه را به "گروههاى خرابکار" نسبت داده اند.
اما مصاحبه تلويزيون "دنيا" با خانم عينک به چشم در شهر ادلب، از آنجا جالب توجه است که او در اين مصاحبه مى گويد: همه ى آنچه که توسط تلويزيونهاى خبرى عربى و غربى نشان داده مى شود چيزى جز صحنه هاى ساختگى نيست و ملت سوريه در سايه ى حاکميت بشار اسد در امن و امان بسر مى برد.
برگرفته از العربیه