به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۱

     محسن نامجو
به یاد یاری، خوشا قطره اشکی
ای ساربان کجا میروی
ای ساربان ، ای کاروان ، لیلای من کجا می بری ؟
با بردن لیلای من ، جان و دل مرا می بری.