به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



شنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۱

ضرب و شتم تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین
یولیا تیموشنکو به اتهاماتی که آمریکا و اتحادیه اروپا می گویند انگیزه سیاسی دارد زندانی است، و وکیلش می گوید گاردهای زندان او را روز جمعه هنگامی که برای درمان به بیمارستانی برده می شد، کتک زدند.
وکیل همچنین گفت خانم تیموشنکو از آن زمان دست به اعتصاب غذا زده است.
در اعتراض به وضعیت تیموشنکو، رییس جمهوری آلمان حضور در جلسه ای را که قرار است ماه آینده در یالتا در ساحل دریای سیاه در اوکراین تشکیل شود، لغو کرده است. و کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد این مساله عمیقا او را نگران ساخته است.
دادستان های اوکراین تایید کرده اند که تیموشنکو ناخواسته به بیمارستان برده شد، اما اتهام ضرب و شتم او را تکذیب می کنند. تیموشنکو حاضر نبود داوطلبانه به بیمارستان برود زیرا به پزشکان دولتی اعتماد ندارد.