به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۱

خاک ِ مهرآیین
ترانه‌سرودی به شیوه اَکاپلا (بی ساز) با صدای وحید تاج
این ترانه‌سرود بدون استفاده از هرگونه ساز اجرا شده است. این سبک اجرا در موسیقی، اَکاپلا 
(A cappella نام دارد و به نوعی موسیقی آوازی بدون همراهی ساز گفته می‌شود که تنها با صدای خروجی از حنجره انسان و دهان اجرا می‌شود اما شنونده احساس می‌کند که صدای انواع ساز را می‌‌شنود.


«خاک مهر آیین» نام ترانه‌سرودی با صدای وحید تاج با هم‌آوازی «گروه آوازی تهران» است که بر اساس سروده‌ای از «اسماعیل فرزانه » و ﺁﻫﻨﮕﺴــﺎﺯﻱ «ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻲ» و به سرپرستی «میلاد عمرانلو» اجرا شده است.