به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۱

زهرا رهنورد:
حرف حق زده‌ایم، جز این بود الان در زندان نبودیم
خانم رهنورد با اشاره به درخت توتی که سال ها قبل مهندس موسوی در خانه کاشته و اکنون درخت تناوری شده است، گفت که ما به اینها هم گفته ایم که بر همه حرف ها و باورهای قبلی خود ایستاده ایم. همه آن مسائل همچنان باقیست. حتی اگر ما را به این درخت توت دار بزنید و زیر همین درخت هم خاکمان کنید، در هرحال چیزی تغییر نمی کند و نمی ترسیم، چون معتقدیم که حرف حق زده ایم و اگر جز این بود الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم.