به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

احضار ابراهیم یزدی به اوین علیرغم بستری بودن در بیمارستان
 
به گزارش منابع ندای آزادی، دبیر کل نهضت آزادی ایران که بدلیل بیماری در بیمارستان بستری است، در حالی به اوین فراخوانده شده است که مدتیست در بیمارستان بستری است.
شایان ذکر است روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱، افرادی که خود را وابسته به دایرهء اجرای احکام زندان اوین معرفی کردند، به کفیل دکتر یزدی اطلاع دادند که دبیر کل نهضت آزادی ایران میبایست ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی نماید. 
این در حالی است که مسئولان و رئیس دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، به محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی در چند نوبت گفته بودند که پرونده هنوز برای تجدید نظر فرستاده نشده است، در حالی که ظاهرا بر خلاف این اطلاع، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و حکم ۸ سال در غیاب این فعال سیاسی پیش کسوت و عضو سابق شورای انقلاب تایید شده است.
دکتر ابراهیم یزدی، صبح ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام محاکمه شد، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران.