به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۱

مطهری: مرتضوی دروغگو است، اعتماد به او خطا بود

تاکید مقام های دولتی بر ادامه حضور سعید مرتضوی در راس صندوق تامین اجتماعی، گویای این است که دولت محمود احمدی نژاد در حال دهن کجی به مجلس شورای این کشور در آخرین روزهای عمر آن است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورا نیز با اشاره به قول سعید مرتضوی برای استعفا، او را "دروغگو" توصیف کرد که "اعتماد به او خطا بود".
یکشنبه 16-4-2012 با اعلام قول مرتضوی برای استعفا از سمت خود، شماری از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح عبد الرضا شیخ الاسلام وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی، امضاهای خود را پس گرفتند.
دلیل استیضاح وزیر کار هم منصوب کردن مرتضوی به سمت صندوق تامین اجتماعی بود. مرتضوی از متهمان وقایع بازداشتگاه کهریزک است. این بازداشتگاه محل نگهداری شماری از دستگیر شدگان در جریان اعتراض های ریاست جمهوری سه سال پیش ایران است که در آن شماری از بازداشت شدگان در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
یکشنبه پس از آن که استیضاح وزیر کار منتفی شد، احمدی نژاد که به مجلس آمده بود، گفت دولت قولی برای کنار گذاشتن مرتضوی نداده است.
شماری از نمایندگان پس از منتفی شدن استیضاح در بیانیه ای که آن را احمد توکلی قرائت کرد، هشدار داده بودند چنانچه مرتضوی کنار نرود، بار دیگر طرح استیضاح را پی گیری خواهند کرد. این هشدار باعث نشد که مسئولان دولتی بر ادامه حضور مرتضوی تاکید کنند.
علی مطهری درخصوص ارزیابی اش از اتفاقاتی که پیرامون موضوع استیضاح وزیر کار افتاد، اظهارداشت: "به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استیضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تریبون مجلس بازگو نشود و در نتیجه محاکمه اش تسریع نشود."
وی ادامه داد: آقای "مرتضوی با این ترفند که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. عجیب است که خود این آقایان، مرتضوی را متهم به دروغگویی و فریب می کنند و در عین حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذیرفته نشود اعتماد می کنند. دیدیم که این اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ایشان هم نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد."
نماینده تهران خاطرنشان کرد: "دوستان ما باید زمانی استیضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا و وزیر رسما استعفای او را می پذیرفت نه اینکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث یعنی آقای حداد، استیضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جایگاه مجلس تنزل پیدا کند. البته من در جلسه شب یکشنبه برخی استیضاح کنندگان حضور داشتم. در آنجا گفته شد آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته و قرار است توسط آقای حداد اعلام شود ولی آنچه توسط آقای حداد اعلام شد این بود که آقای مرتضوی برای استعفا اعلام آمادگی کرده است."
مطهری که خود از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار است، تصریح کرد: "این مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذیرفته نخواهد شد زیرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره ای نیستند و خود آقای احمدی نژاد تصمیم گیر است و روشن است که ایشان هیچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد."

منبع: العربیه