به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۱

درخواست از اسماء اسد برای جلوگیری از کشتار مردم توسط همسرش

همسران دو سفیر در پیام ویدیویی خود خطاب به همسر بشار اسد گفتند:" اسماء! در کنار صلح بایست! برای ملت خود با صدای بلند فریاد بکش! از همسر خود جلوگیری کن و تماشاچی نباش! هیچکس به قیافه تو نمی نگرد همه در انتظار عملکرد تو هستند."

همسران سفیران بریتانیا و آلمان در سازمان ملل در یک پیام ویدیویی از اسماء اسد همسر رئیس جمهور سوریه خواستند از ادامه کشتار توسط همسر خود جلوگیری کند. 
همسر سفیر آلمان در گفتگو با العربیه گفت:" ما اعتقاد داریم همه زنان جهان باید پیام های محکمی برای اسماء اسد بفرستند تا برای برقراری صلح گام بردارد. باید به او یادآوری کنیم که مسئولیت بزرگی بر گردن دارد. این یک اقدام شخصی از جانب من و همسر سفیر بریتانیا است. ما یک پیام سرگشاده برای اسماء فرستادیم و به همراه آن طوماری برای امضا منتشر کردیم که در کمتر از یک ساعت 1800 زن آن را امضا کردند."
همسران دو سفیر در پیام ویدیویی خود خطاب به همسر بشار اسد گفتند:" اسماء! در کنار صلح بایست! برای ملت خود با صدای بلند فریاد بکش! از همسر خود جلوگیری کن و تماشاچی نباش! هیچکس به قیافه تو نمی نگرد همه در انتظار عملکرد تو هستند."
به همراه این پیام چهار دقیقیه ای تصاویر تعدادی از کودکان کشته و زخمی شده در کنار عکس زیبایی از اسماء اسد منتشر شده است.
فیلم همچنین اسماء را نشان می دهد که دختری را که از اتوبوس پیاده شده در آغوش می گیرد سپس زنی را به نمایش در می آورد که کودک کشته شده خود را با دو دست خود حمل می کند.
آنها سپس گفتند:" ای اسماء! هنگامیکه فرزندان خود را می بوسی و به آنها شب بخیر می گویی زنانی وجود دارند که بستر کودکان خود را خالی می بینند."
گفتنی است مجله " فوگ " اسماء اسد را " گل صحرایی " توصیف کرده بود.
اتحادیه اروپا اسماء اسد را از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کرده است.