به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۱

بی توجهی به تهدید های هویتی در یک برنامه تلویزیونی:
آنچه نباید در برنامه نود پخش می شد!

تابناک: هويت و فرهنگ جوامع هر چند در نگاه نخست يك مقوله جامعه شناختي است ولي چگونگي تغييرها و دگرديسي ها و به ويژه دستكاري هاي آن تاثير مستقيم و بسزايي در امنيت ملي دارد. بسياري از جنگ ها و درگيري هايي كه پس از جنگ جهاني دوم رخ داد يعني بيش از پنجاه درصد آنها بر اساس مقوله هويت و تفاوت قرائت ها و روايت هاي آن شكل گرفت.
اكنون مدتي است كه رسانه هاي بيگانه هجمه هاي سختي عليه تماميت ارضي و هويت ملي ايراني ها آغاز كرده اند.  در اين راستا برنامه هاي متعددي از سوي سايت هاي اينترنتي پربيننده و شبكه هاي ماهواره اي كه با هزينه كنگره امريكا و سيا اداره مي شوند، به روي آنتن ها رفت.
به گزارش «تابناک»، اما در اقدامي شگفت و سوال برانگيز برنامه نود اين هفته تبديل شد به تريبوني كه شعارهاي ضدايراني و قوم گرايانه از آن منعكس مي شود.
تصوير كودكي كه طوطي وار يك شعار ضد ايراني را به صورت سرودي كودكانه مي خواند و پخش آن از صداي و سيماي جمهوري اسلامي ايران چيزي بود كه حتي در رسانه هاي بيگانه نيز تجربه نشده بود و آنان نيز جرات چنين كاري را به خود نداده بودند.
اين اولين بار نيست كه گروه هاي تروريستي و جدايي خواه از كودكان به عنوان ابزار ارائه شعارها و اهداف شان استفاده مي كنند. بسياري از گروه هاي زير زميني تروريستي جهت مظلوم و معصوم نشان دادن خود به اين تاكتيك دست مي زنند، اما پخش اين شعار از تلويزيون كشور ما اين جاي سوال را براي مردم باقي مي گذارد كه رويه هاي ضد وحدت ملي در شرايطي كه ايران از هر سو مورد تهديد نظامي و ارضي است، چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
برنامه نود شب گذشته در بخش ويژه خود دقايقي را به حاشيه بازي فوتبال پيروزي تهران و تراكتورسازي تبريز اختصاص داد و در اين بين خبرنگار با بردن ميكروفون به سمت كودكي خردسال از وي خواست تا شعري (!) بخواند يا مطلبي بگويد كه او نيز با خواندن يك شعار تند ضد ايراني كه مخصوص فرقه پان ... است مورد تشويق خبرنگار قرار گرفت. حال به درستي معلوم نيست كه پخش چنين تصاويري در برنامه نود دقيقا چه سنخيتي با ماهيت ورزشي اين برنامه دارد.
صدا و سيما و برنامه نود در روز ملي خليج فارس و در حالي كه هزاران شهروند ايران اسلامي و به وي‍ژه آذربايجاني جهت دفاع از جزاير هميشه ايراني كوشش هاي متعددي را در دستور كار داشتند، به يكباره غير مسئولانه ترين تصاوير را عليه تماميت ارضي از سوي برنامه نود پخش كرد و تعجب همگان را برانگيخت.
برگرفته از تابناک