به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱


آنگ سان سوچی

اجلاس پارلمان میانمار را تحریم کرد

آنگ سان سوچی، بانوی دمکراسی‌خواه میانمار (برمه سابق)، و چندین نماینده هم‌نظر با او نخستین اجلاس پارلمان این کشور را تحریم کردند. 
این حرکت اعتراضی اعضای لیگ ملی برای دمکراسی در پارلمان میانمار به‌خاطر متن سوگندی است که نمایندگان تازه‌وارد به‌پارلمان این کشور باید آن را ادا کنند.
آنگ سان سوچی و ۳۵ نماینده معترض دیگر حاضر نیستند به‌قانون اساسی میانمار سوگند یاد کنند که برمبنای آن نمایندگان باید از قدرت نظامیان در این کشور حمایت کنند. آنها خواستار تغییر متن سوگند هستند.
گفته می‌شود تین سین، رئیس جمهوری میانمار، حاضر به تغییر قانون اساسی و تغییر متن سوگند در پارلمان این کشور نیست. از او در سفر اخیرش به ژاپن نقل شده که خانم آنگ سان سوچی خود باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر به نشستن در پارلمان کشور هست یا نه.