به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

سفر نويسنده آلماني و برنده جايزه نوبل ادبيات به اسرائیل ممنوع شد.


"ايلي يشاي"،‌ وزير امور داخلي اسرائیل گفت: اگر گراس همچنان بخواهد آثار "تحريف شده" و  "دروغين" خود را اشاعه و گسترش دهد، من به او پيشنهاد مي‌كنم كه به ايران سفر كند چرا كه وي در آن جا با حمايت صميمانه مردم رو به رو خواهد شد.


احترام آزادی ـ به گزارش خبرگزاري ها، "گونتر گراس"،‌ نويسنده نامدار آلمان و برنده جايزه نوبل ادبيات اين كشور با ممنوعيت سفر به اسرائیل روبه رو شد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، شعر "گونتر گراس" در حالي خشم مقامات اسرائیل و برخي از مقامات داخلي آلمان را به دنبال داشت، كه وي اعلام كرد به هيچ وجه گفته‌هايش را كه در اين شعر آمده پس نمي‌گيرد.

"ايلي يشاي"،‌ وزير امور داخلي اسرائیل در اين ارتباط گفت: اگر گراس همچنان بخواهد آثار "تحريف شده" و "دروغين" خود را اشاعه و گسترش دهد، من به او پيشنهاد مي‌كنم كه به ايران سفر كند چرا كه وي در آن جا با حمايت صميمانه مردم رو به رو خواهد شد.

يشاي با اشاره به ممنوعيت ورود گراس به اسرائیل گفت: جلوگيري از سفر گراس به اسراييل با توجه به قانوني صورت مي‌گيرد كه از سفر اعضاي سابق حزب نازي به اسرائيل جلوگيري مي كند.

اين نويسنده  ۸۴ ساله آلمانی اخيرا در شعرش از اسرائیل و احتمال حمله نظامي اين رژيم تحت عنوان خطري جدي براي صلح جهاني يادكرده بود.

گراس در اين شعر خود آورده بود: تاكنون در برابر تهديدات اسراييل سكوت كردم، اما اكنون ديگر به اين سكوت ادامه نمي دهم.