به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۱

كتاب جديد محمدرضا شفيعي كدكني 

با چراغ و آينه؛ در جست‌وجوي ريشه‌هاي تحول شعر معاصر ايران

به گزارش خبرنگار كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كتاب جديد شفيعي كدكني با نام «با چراغ و آينه؛ در جست‌وجوي ريشه‌هاي تحول شعر معاصر ايران» در 768 صفحه با قيمت 27هزار تومان از سوي نشر سخن منتشر شده است.
نويسنده در اين كتاب به بررسي تأثير ترجمه‌ي آثار ادبيات جهان بر شعر معاصر فارسي مي‌پردازد. او پس از پرداختن به مجموعه‌ي عوامل مؤثر اجتماعي ـ سياسي در انقلاب مشروطه و پيش از آن بر شعر فارسي، به تبيين زمينه‌ها و چگونگي تأثير ترجمه بر شعر معاصر ايران مي‌پردازد و معتقد است، «تحولات شعر مدرن فارسي در قرن اخير، تابعي است از متغير ترجمه‌ي ادبيات و شعر اروپايي در قلمرو زبان پارسي.»
شفيعي كدكني كتاب «با چراغ و آينه» را به ايرج افشار تقديم كرده است.
محمدرضا شفيعي كدكني 18 شهريورماه سال ‌1318 در كدكن ـ از روستاهاي تربت حيدريه ـ متولد شده است. او در حوزه‌ي شعر، تحقيق و نقد ادبى، سبك‏‌شناسى شعر فارسى و عرفان ايرانى، آثار بسيارى منتشر كرده است. از جمله آثار اين شاعر و استاد زبان و ادبيات فارسي به «قلندريه در تاريخ»، «موسيقى شعر»، «اين كيمياى هستى»، «ادوار شعر فارسى»، «شعر معاصر عرب»، «شاعر آينه‌ها» (بررسي سبك هندي و شعر بيدل)، «تازيانه‌هاي سلوك» (نقد و تحليل چند قصيده از سنايي)، «نوشته بر دريا» از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني، «چشيدن طعم وقت» از ميراث عرفاني ابوسعيد ابوالخير و تصحيح «اسرارنامه»، «مصيبت‌نامه»، «منطق‌الطير» و «مختارنامه»ي عطار نيشابوري مي‌توان اشاره كرد
همچنين مجموعه‌هاي شعر «زمزمه‌ها»، «شب‌خواني»، «از زبان برگ»، «در كوچه‌باغ‌هاي نشابور»، «مثل درخت در شب باران»، «از بودن و سرودن»، «بوي جوي موليان»، «مرثيه‌هاي سرو كاشمر»، «خطي ز دلتنگي»، «غزل براي گل آفتابگردان»، «ستاره‌ي دنباله‌دار» و «در ستايش كبوترها» از ديگر آثار او هستند.