به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۱

کاترین اشتون یقه لباس خود را در عکس با جلیلی سانسور کرد
او در عکس‌هایی که با سعید جلیلی انداخته است شالی به گردن دارد، شالی که در عکس‌های
 او با هیچ‌یک از مقامات دیگر کشورها به تن ندارد. 
در آخرین دور مذاکرات سعید جلیلی و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار تمامی آن همه اتفاق ریز و درشت مهم یک اتفاق جالب دیگر نظر رسانه‌های جهانی و حتی خود کاترین اشتون را به خود جلب کرد و آن هم روتوش عکس‌های خانم کاترین اشتون در رسانه‌های ایرانی بود چرا که با عرفی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عکس‌ها ایجاد کرده یقه وی خارج از عرف تشخیص داده شده بود.
عکس زیر مقایسه عکس اصلی و عکسی است که سال گذشته در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد:

حالا او امسال برای جلوگیری از به زحمت افتادن رسانه‌های ایرانی، خودش یقه لباسش را سانسور کرده است.

او در عکس‌هایی که با سعید جلیلی انداخته است شالی به گردن دارد، شالی که
در عکس‌های او با هیچ‌یک از مقامات دیگر کشورها به تن ندارد.