به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۱

انتظار داریم نرگس محمدی هرچه زودتر آزاد شودنرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران برای تحمل شش سال حبس راهی زندان اوین گردید.

به زندان انداختن مادری که هم بیمار است و هم دارای دو فرزند خردسال می باشد با هیچ منطق انسانی ، شرعی و قانونی قابل توجیه نیست.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران شد. متن بیانیه سازمان دفاع حقوق بشر کردستان در پی می آید:
انتظار داریم نرگس محمدی هرچه زودتر آزاد شود
نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران برای تحمل شش سال حبس راهی زندان اوین گردید. به زندان انداختن مادری که هم بیمار است و هم دارای دو فرزند خردسال می باشد با هیچ منطق انسانی ، شرعی و قانونی قابل توجیه نیست.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی شدید از وضعیت سلامتی خانم نرگس محمدی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس قوه قضائیه می خواهد تا هرچه زودتر مقدمات آزادی این فعال حقوق بشر را از زندان فراهم نمایند تا این مادر به آغوش خانواده باز گردد و در کنار فرزندان خردسالش باشد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۳ اوریل ۲۰۱۲