به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

گوگوش
فصل تازه  


نگاه کن من چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می تازم
نگاه کن با چه سرسختی تواین سرما برای عشق یه فصل تازه می سازم


یه فصل پاک یه فصل امن وبی وحشت برای تو که یه گلبرگ زودرنجی
یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزشترین گنجی