به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۱

رييس جمهور جديد فرانسه چه کسی خواهد بود؟
روحيه مردم در خيابان های پاريس نشان از بی تفاوتی مردم دارد. برای مردم حل مشکلات اقتصادی،
بيکاری و فقر، تفاوت بين رقبای سياسی را نشان خواهد داد. 
مردم فرانسه در کمتر از يک هفته ديگر برای انتخاب رييس جمهوری خود به پای صندوق های رای خواهند رفت و آلمانی های همسايه می خواهند بدانند، رييس جمهوری بعدی يک مرکوزی خواهد بود و يا يک مرکولاند.

مردم فرانسه کمتر از يک هفته ديگر ممکن است در دور اول انتخابات، سرنوشت کاخ اليزه را پس از ۱۷ سال به نفع سوسياليست ها، تغيير دهند. آخرين نظرسنجی ها نشان می دهد، فرانسوا اولاند در دور اول انتخابات در موقعيتی قرار گرفته است که احتمالاً با ۹ تا ۱۴ درصد اختلاف در دور دوم انتخابات در روز ششم ماه مه بر رقيب خود سارکوزی پيشی خواهد گرفت. رييس سازمان نظرسنجی آی اف او پی با اطمينان می گويد: سارکوزی شانسی برای پيروزی نخواهد داشت. حتی يک نظرسنجی هم نشان نمی دهد سارکوزی در دور دوم پيروز شود. او فقط می خواهد به حاميان خود بگويد، هيچ چيزی از دست نرفته است و او آماده دفاع از موقعيت خود است. اما تا کنون هيچ رييس جمهوری مثل سارکوزی در روزهای باقيمانده به دور اول انتخابات تا اين حد با دشواری مواجه نبوده است.

در همين حال اولاند در مقابل جمع هواداران خود گفت مطمئن است فرانسه در حال تغيير است. او احساس خود را در يک پيام راديويی چنين توصيف کرد: بياييد به خود ترديد راه ندهيم. بياييد نگذاريم شخصی که تنها برای چند روز ديگر در اليزه خواهد بود، به هر ترفندی دست بزند. دور اول انتخابات نتيجه دور بعدی را رقم خواهد زد.

روحيه مردم در خيابان های پاريس نشان از بی تفاوتی مردم دارد. برای مردم حل مشکلات اقتصادی، بيکاری و فقر، تفاوت بين رقبای سياسی را نشان خواهد داد.

رييس سازمان روابط آلمان و فرانسه در شورای روابط خارجی آلمان می گويد: برای فرانسوی ها مبارزه با بيکاری، تلاش برای بالا بردن قدرت خريد مردم، اساسی است. اين ها مسائلی هستند که بار ديگر در مرکز توجه قرار دارند.

نيکلا سارکوزی و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، چهره های سياسی کاملاً متفاوتی هستند، اما اين دو، رهبران دو کشور قدرتمند حوزه يورو، در اذهان مردم دو کشور به زوج مرکوزی معروف شده اند. مردم فرانسه و آلمان شايد بزودی زوج مرکولاند را جايگزين مرکوزی کنند.
منبع: صدای آمریکا