به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۱

در سوگ
هوشنگ کشاورز صدر
اطلاعیه ی
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
 
هوشنگ کشاورز صدر از میان ما رفت. او که از چندسال پیش به بیماری جانکاهی دچار بود سرانجام دربامداد روز۲۶ بهمن ماه چشم از جهان فروبست.

امیرهوشنگ کشاورز صدر که از آغاز جوانی در مبارزات اجتماعی و سیاسی دوران خود شرکت داشت در دوران نهضت ملی به صفوف آن پیوست و همراه با پیروان دکتر مصدق در جبهه ملی مبارزه می کرد. او بویژه در سالهای پس از کودتا و دوران مبارزات پرشور دانشجویی در دانشگاه تهران از اعضاء فعال سازمان دانشجویان دانشگاه تهران ـ وابسته به جبهه ملی ـ بود و همراه با دیگر زندانیان جبهه ملی زندان های آن دوران را تجربه کرده بود.

هوشنگ کشاورز صدر از شاگردان و ارادتمندان دکتر غلامحسن صدیقی استاد بزرگ جامعه شناسی در ایران و قائم مقام نخست وزیر در دولت مصدق بود. هوشنگ کشاورز خود نیزجامعه شناس بود و طی پژوهش هایش در جامعه شناسی عشایری و درباره ی وضع روستاییان ایران در چارچوب مؤسسه ی تحقیقات اجتماعی که به تحت ریاست عالیه ی دکتر صدیقی تاًسیس شده بود چندین سال در بسیاری از نقاط کشور به تحقیق میدانی اشتغال ورزیده بود. به همین سبب نیز بود که هوشنگ کشاورز بنیادی تحقیقات ایرانی را که در کشور هلند پایه گذاری کرد بنیاد صدیقی نامید.

وی سرانجام بدنبال یورش های پی در پی جمهوری اسلامی به آزادی های دموکراتیک و تشدید روزافزون اختناق سیاسی ناچار از جلای وطن شد و کشور فرانسه را به عنوان محل سکونت اصلی خود در دوران مهاجرت برگزید. او بیش از سی سال در این کشور آزمون سخت دوری از وطن را نیز تجربه کرد.

هوشنگ کشاورز صدر فرزند محمد علی کشاورز صدر بود که علاوه برعضویت در کنگره ی اول جبهه ملی ایران و انتخاب به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی چندی نیزسخنگوی آن بود. وی پیش از وقوع کودتای ۲۸ مرداد از طرف دولت ملی مصدق به استانداری اصفهان منصوب شده بود و در روز کودتا از تبعیت از کودتاچیان سرپیچی کرده بود.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در این ضایعه ی اندوهبار خود را در غم خانواده ی ارجمند او، بانو زریون کشاورز صدر همسر، و مازیار و بهاره فرزندان دلبند وی شریک دانسته، این فقدان را به آنان، به همه ی دوستان و دوستداران وی و به ملیون ایران تسلیت می گویند.

۲۶بهمن ماه ۱۳۹۱

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده