به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۱

سیمین غانم
گل گلدون من


گل گلدون من شکسته در باد

تو بیا تا دلم نکرده فریاد

گل شب بو دیگه شب بو نمیده

کی گل شب بو رو از شاخه چیده

گوشۀ آسمون، پره رنگین کمون

من مثه تاریکی تو مثل مهتاب

اگه باد از سر زلف تو نگذره

من میرم گم میشم تو جنگل خواب

گل گلدون من، ماه ایوون من

از تو تنها شدم چو ماهی از آب

گل هر آرزو

رفته از رنگ و بو

من شدم رودخونه

دلم یه مرداب

آسمون آبی میشه

اما گل خورشید

روی شاخه های بید

دلش میگیره

دره مهتابی میشه

اما گل مهتاب

از برکه های آب

بالا نمیره

تو که دست تکون میدی

به ستاره جون میدی

می شکفه گل از گل باغ

وقتی چشمات هم میاد

دو ستاره کم میاد

میسوزه شقایق از داغ

گل گلدون من، ماه ایوون من

از تو تنها شدم چو ماهی از آب

گل هر آرزو، ر فته از رنگ و بو

من شدم رودخونه، دلم یه مرداب