به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۱

هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

تنها اوست که میماند

با تاسف و اندوه بسیار اطلاع یافتیم که آقای دکتر هوشنگ کشاورزصدر عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از نوجوانی تا واپسین روزهای عمر برای تحقق آزادی و استقرار حاکمیت ملی تلاش مینمود و هیجگاه از پیروی راه مصدق بزرگ باز نایستاد،
  در خارج از خاک وطن، خاکی که به آن صمیمانه عشق میورزید، جان به جان آفرین تسلیم نموده است. ما فقدان این بزرگ مرد آزادیخواه و میهن دوست را به خانواده ارجمندش و به همه اعضا و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم.

تهران – ۲۸/۱۱/۱۳۹۱
هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
ادیب برومند – دکترلقااردلان – بانوفرشیدافشار – مهندس عباس امیرانتظام – دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغر فنی پور- منوچهر ملک قاسمی – دکتر مهدی موید زاده – دکتر حسین موسویان.