به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

ملاله یوسف زای نامزد دریافت نوبل صلح شد

نام "ملاله یوسف زای" دانش آموز پانزده ساله ی پاکستانی در فهرست نامزدهای دریافت نوبل صلح  ۲۰۱٣ قرار گرفت. "برگ هارپویکن" رئیس کمیته صلح در اسلو با اعلام این مطلب گفت : این جایزه برای ملاله نه تنها متناسب با اوضاع زمانه و همراستا با حقوق بشر و دموکراسی است، بلکه در راستای حقوق کودکان و آموزش ارزیابی می شود.

این در حالی است که ملاله به دلیل وبلاگ نویسی در راستای فراخوان شبکه بی بی سی با عنوان مبارزه برای حقوق زنان، مورد خشم طالبان قرار گرفته است. وی در اکتبر سال گذشته در حمله شبه نظامیان، به شدت زخمی و پس از بهبودی به یکی از نمادهای مبارزه علیه طالبان در داخل و خارج از پاکستان تبدیل شد.

گفتنی است مدت کوتاهی پس از بهبود ملاله بی بی سی گزارش داد دهها هزار از مردم سراسر جهان طوماری را امضا کرده و از دولتمردان خود خواسته اند تا "ملاله یوسف زی" دختر نوجوان پاکستانی را به خاطر دفاع از حقوق دختران برای تحصیل، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کنند.